Čista logika

Objasniću svoj lični razlog za #bojkot izbora.
Date nekom lopatu, gomilu peska i prikolicu u koju treba da utovari taj pesak, i taj ne ume ili je previše lenj da to i uradi, Ili polomi lopatu, ili baca pesak tamo gde ne treba, mrzi ga, i slično… Onda se taj učlani u SNS i/ili postane bot ili aktivista. Dobije posao kao, recimo, električar ili medicinski tehničar. Stranačkog zapošljavanja je bilo oduvek, od KPJ, ali, čak i za vreme socijalističkog režima se gledalo da to zaposleno lice ima bar neki minimum stručnog obrazovanja za funkciju koju obavlja. Na bitnim mestima, gde mora da se zna posao, zaista i jesu bili neki stručnjaci. Ovde ne pričam o njihovoj korumpiranosti ili krivici za ovo ili ono. Elem… Da se vratimo na ovog “lopatara” koji je odjednom električar. Pa taj će to životom da brani! Zar ne? Ne haje za istinu, pravo, pravdu, Kosovo i tako dalje. On će pruženu mu priliku, koju ni u naznakama nije zaslužio znanjem ili radom da brani životom i svojih bližnjih. Taj će sve učiniti (i glasati) da ostane ovako kako je. Jedino što im je uzdrmalo tron, jer ne znaju kako da barataju time je #bojkot. Ovo je jedini način da se poruči da, jednostavno, nećemo da učestvujemo u tom ludilu da bi sutradan mogli, bar krajičkom oka, pogledati sebe u ogledalu i to samo zato što (konačno) nešto nismo prećutali. Nismo ni usmerili ne znam kakvu akciju protiv toga, ali, eto, bar smo odbili da učestvujemo u tome.
#bojkot nema alternativu!

Zlatko