Da, da i da

Bojkotom izbora političke stranke dobijaju šansu da povrate obraz, makar pokušaju da se približe biračima (kojima je muka od svega) i probaju da ostvare novo poverenje.

Odustajanjem od trenutnih pogodnosti stranke su nadobrom putu da odškrinu vrata čestitosti na duži rok. Toliko.

Stevan.